Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối tại Ba Đình

1: Phường Phúc Xá

Địa chỉNhà thuốcĐiện thoại
80 Phúc XáNhà thuốc Gia Đức0979 888 839
80 Phúc XáNhà thuốc Gia Đức0979 888 839
80 Phúc XáNhà thuốc Gia Đức0979 888 839
80 Phúc XáNhà thuốc Gia Đức0979 888 839

2: Phường Trúc Bạch

Địa chỉNhà thuốcĐiện thoại
80 Phúc XáNhà thuốc Gia Đức0979 888 839
80 Phúc XáNhà thuốc Gia Đức0979 888 839
80 Phúc XáNhà thuốc Gia Đức0979 888 839
80 Phúc XáNhà thuốc Gia Đức0979 888 839